1880 census Maquoketa, Jackson, Iowa
James E Wolfe family